HƯƠNG TRẦM

HƯƠNG TRẦM
,
Nứa tre rừng chẻ thành tăm,
Chân hương nhuộm đỏ thắm tâm lòng này.
Hương trời đất quyện cỏ cây,
Se thành hương để tháng ngày trao nhau.
,
Theo chân ai lễ hội cầu…
Thắp lên một nén niệm câu chân tình.
Kính dâng Trời Phật chứng minh,
Khói hương hòa quyện tâm linh giao hòa.
,
Hương trầm đến với mọi nhà,
Ngát thơm thuần khiết mình ta chung lòng.
Hương cây, hương nụ, hương vòng…
Tĩnh tâm thanh lọc uớc mong an bình.
.
Bao đời chắt lọc kết tinh,
Thanh tao thư thái tâm tình hương bay.
Nâng niu một nén hương này,
Hương trầm thoang thoảng mà ngây ngất lòng.
,
TGG.
30-6-2017
See Translation