HUYỀN MAI

HUYỀN MAI
(Hồng Thanh Quang)
Cuối cùng chỉ ly trà nóng,
Tàn ngày sưởi ấm ta thôi…
Ngoài kia hình như rất gió,
Mưa rơi, mưa rơi, mưa rơi…
Em đã không cười khi nói,
Quầng xanh dưới ánh sao nâu.
Tôi rất biết mình có lỗi,
Yêu nhau, thêm sâu, thêm đau…
Tuổi này thật lòng cũng dối,
Trên vai nhiều nỗi âu lo.
Biết làm sao tròn câu chữ
Để tình không vấy lên thơ…
Gốc mai đã gày hết đốt
Dằn mình ủ nụ chờ xuân…
Thế mà ta cằn thêm chút
Sương chiều trong sắc bồ quân…
Giá em gằn lời trách móc,
Giá đừng mềm ấm vòng tay…
Chỉ có ly trà rất nóng,
Thế mà ta say, cực say…
(19-9-2014)