iem Trinh Chiến khắp 3 miền Bắc

iem Trinh Chiến khắp 3 miền Bắc…Trung…Nam Con Mái Già noá chẳng lo lắng gì cả!
Vậy mà khi iem về Miền Tây duyên dáng…dịu dàng…đáng êu ntn mà Con Mái Già noá lại lo lắng dặn dò nhiều thế k biết
Chào bà con Mỹ Tho…Ó Ò O✌✌✌
See Translation