Mission accomplished

Mission accomplished! Personal record broken by 40 minutes thank to the amazing 4 week training plan by coach Todd Gilmore!
Thank you all for your support and please help funding Operation Smiles! 🙂
Nhiệm vụ đã hoàn thành! Kỷ lục cá nhân đã được phá tới 40 phút nhờ huấn luyện viên quá đỉnh Todd Gilmore với chương trình tập luyện cấp tốc trong 4 tuần 🙂
Xin cảm ơn bạn bè và đặc biệt là gia đình đã luôn ủng hộ và mong mọi người tiếp tục hỗ trợ quỹ Phẫu thuật Nụ cười! 🙂
https://www.gofundme.com/minhdoosv