Mục tiêu

Mục tiêu
Nếu bạn đặt mục tiêu thu nhập khủng, trong năm tới. Cái này định lượng dễ. Nhưng đừng quên không tính những điều bạn bắt buộc phải hi sinh. Để đạt được cái gọi là tiền ấy.
Còn bạn đặt mục tiêu bỏ thuốc lá. Không ổn đâu. Bạn chỉ bỏ được khi động cơ bên trong thôi thúc tới mức. Bỏ luôn. Không bàn. Không chiến thuật. Tất cả sự trì hoãn trong việc bỏ thuốc đều là mầm mống của việc bạn không thể bỏ.
Những mục tiêu liên quan tới giáo dục. Cũng dễ định lượng. Và quá chính đáng. Học đã tốt. Mà có bằng trong xã hội này còn khét mù nữa. Nhưng đừng để lạc lối khi không biết học cái này để làm gì!
Bạn khấp khởi ngóng chờ. Và phập phồng lo về năm mới. Về những mục tiêu thành hay không.
Tôi may mắn là tôi không đặt mục tiêu cụ thể. Với tôi, mọi cuộc đại nhảy vọt đều là lừa mị. Tôi chỉ tin từng bước tiến nhỏ. Nhích từng tí. Trên con đường dài dặc. Và không phải trả giá quá nhiều. Giá ở đây là sự vô tư.
Nên, sang năm mới với tôi chỉ là một nút nhảy. Trên bảng lịch.
Đường còn dài lắm. Còn cố để có đầy đủ thông tin. Rồi lựa chọn theo điều mình tin là đúng. Còn thấy mình tự do.
Và tự chủ. Cuộc sống của mình.