Nghỉ lễ rảnh rỗi lôi son của nàng Đặng Thu Phương tặng ra thử cho các nàng nào mê son giống e xem nè

Nghỉ lễ rảnh rỗi lôi son của nàng Đặng Thu Phương tặng ra thử cho các nàng nào mê son giống e xem nè. Cảm ơn tình yêu Phương nhoa. Bán hàng vừa tâm huyết vừa đáng iu quá. Nên tui cũng review có tâm tặng nàng và cho các chế xem màu nè. Cảm nhận của e là son lì, mịn, lên màu tươi và giữ màu cực lâu. Bợn nào mê son thì mua thử dùng giống Sam và liên hệ bạn Phương nhoa. Màu Sam sử dụng trong hình là màu 6, 2 và 4
Chúc các chế nghỉ lễ vui nhoaaa