Ngọy có tánh rất kỳ

Ngọy có tánh rất kỳ-kục-kẹo-kéo á mấy đứa ! Đờn ong con chai giỏi giang là thường, đàn bờ con gớ mà tài giỏi là ngọy ngưỡng mộ, kính nể liền hà !
Mà ngọy giả vờ phân biệt đàn này đàn kia cho vui với mấy đứa, chứ thật ra, ngọy hổng có shự kỳ thị hay đầu óc phân biệt hẹp hòi như bây. Ngọy luôn học từ những đứa già hơn mình, đứa trẻ hơn mình, thậm chí đứa bé 2 – 3 tuổi nó cũng còn là thầy dạy cho ngọy, ô kê lắm á ! (Thí dụ như khi đứa trẻ nó vô tư chìa tay san sẻ 1 cục kẹo cho bạn của nó, đại loại vệy, á !)
P/s : Bây iên tâm, kiểu gì ngọy cũng dến dến chèn thêm mình vô cho nổi bật, yhyhy.