Nhiều bạn trẻ tâm sự với mềnh: Em sợ em không làm được

Nhiều bạn trẻ tâm sự với mềnh: Em sợ em không làm được. Em sợ em không làm tốt.
Ok. Ai cũng có những lúc sợ hãi. Mình cũng thế.
Nhưng típ của mình là: Thay vì sợ và loay hoay vật vã với nỗi sợ, mình tìm giải pháp để làm được. Và nỗ lực để làm tốt nhất có thể.
Khi ta đã nỗ lực hết sức, dù có thể thành công chưa trọn vẹn, chưa tới, thậm chí thất bại. Ta vẫn có được một thứ giá trị và ý nghĩa: trải nghiệm. Và đó chính là cơ sở dữ liệu của KINH NGHIỆM.
Bạn còn trẻ mà. Sao phải sợ chứ? Nếu cứ sợ mãi và không làm gì, bạn sẽ không thể trưởng thành và gặt hái.
Vì thế, cứ làm đi thôi. NGƯNG SỢ abc…
Khuyên chân thành của một người vừa trải qua một nỗi sợ hôm nay. Ahihi. Làm tóc xong thì trở về đúng tuổi u băm mấy… ahuhu.