:o :o :o HOT

😮 😮 😮 HOT – SO HOT – SO HOT – HẠNG CAO NHẤT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI – chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội vào THỨ 2 vừa rồi
:3 :3 :3 Nhóm mình hiện đang thực hiện KHẢO SÁT ý kiến và sự quan tâm của cộng đồng về chất lượng không khí VN 2016 nói chung và Hà Nội nói riêng và rất cần thông tin từ mọi người. Hãy giúp mình điền và kêu gọi cộng đồng tham gia nhé.
<3 <3 <3 5 phút thôi cho một mùa xuân sạch hơn - khỏe hơn - sáng hơn MOAZZZ MOAZZZZ See Translation