Phải “Cầm” rồi mới “Buông bỏ” chứ

Phải “Cầm” rồi mới “Buông bỏ” chứ!
Dạo này nhiều người cứ khuyên nhau sống phải biết buông bỏ. Cầm được thì buông được! Nghe trí tuệ và sâu thẫm lắm!
Nhưng tôi nghĩ mình, đến giờ, vẫn chưa “Cầm” được gì nhiều nhặn lắm, vẫn cảm thấy thiếu nhiều thứ lắm và vì thế tôi vẫn đang miệt mài tìm kiếm, gắng sức để nhận thêm, để “Cầm” về những thứ như:
Tiền bạc, bạn bè tốt, tình cảm, mối quan hệ chất lượng, sự ảnh hưởng, lòng nhân ái, giá trị đối với cộng đồng…
Trong khả năng của mình, cầm được càng nhiều càng tốt.
Vì thế vẫn chưa thể được đến chuyện “Buông bỏ”!
Hình chụp năm 2016. Nhìn hơi luống, đã có dấu chân chim nhưng vẫn còn ham hố, và còn sức để ráng “Cầm” thêm nhiều thứ!
Thân ái
LMC
Ngoài rất ít những người đạt đến trình giác ngộ và buông bỏ sớm (chắc là họ không chơi FB), còn có những dạng “buông bỏ” sau:
– Đuối, không cầm thêm được nữa
– Và có những người nói buông bỏ nhưng thật sự là vẫn ráng cầm thêm. Và cứ thấy ai “cầm” nhiều hơn mình thì họ bần thần lắm! 🙂