Qua vụ H

Qua vụ H-Capita, quan điểm cá nhân của tôi về phân loại thuốc (Tây y) nhập khẩu chữa bệnh là chỉ có hai loại thuốc:
– Thuốc thật (bao gồm cả thuốc gốc và những thuốc tương tự có đầy đủ cơ sở để chứng minh tương đương với thuốc gốc qua xét nghiệm khoa học hoặc qua bộ hồ sơ sản xuất xuất xứ tin cậy có thể kiểm tra được). Thuốc thật mà do yếu tố khách quan hay chủ quan không thể dùng là thuốc hỏng.
– Thuốc giả: Là mọi thứ không phải là thuốc thật dù ở bất cứ dạng nào.
Nếu phân ra các loại : Thuốc thật chất lượng cao – Thuốc thật chất lượng vừa – Thuốc thật chất lượng kém – Thuốc giả … nghe nó như là phân ra Tín nhiệm cao – Tín nhiệm vừa – Tín nhiệm thấp – Không tín nhiệm. Kết cục giống nhau: Voi lọt khe hầu hết.