Ra khỏi showroom thiệt luôn trăm triệu đồng

Ra khỏi showroom thiệt luôn trăm triệu đồng
Giống như mọi sản phẩm công nghệ khác, hầu như mẫu ô tô nào khi xuất ra thị trường cũng đều mất giá. Nhiều trường hợp vừa mua ô tô đã mất giá không phanh khiến chủ nhân phát hoảng.
Theo tính toán, một chiếc ô tô khi ra khỏi showroom sẽ bị khấu hao từ 15-20% giá trị. Có nghĩa là, nếu bạn mua một chiếc xe 1 tỷ đồng, khi vừa lăn bánh ra khỏi cửa hàng, chiếc xe của bạn chỉ còn khoảng 850 triệu đồng.
Sau đó, sự mất giá này sẽ tỷ lệ thuận theo thời gian sử dụng. Theo thông lệ ở nước ngoài, trong 3 năm đầu tiên, chiếc xe ô tô sẽ có khấu hao nhanh nhất. Mỗi năm, giá trị chiếc xe sẽ giảm 10%. Sau đó, tỉ lệ này sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 5%.