Sách đến với các nhân vật trong sách :D

Sách đến với các nhân vật trong sách 😀
Sách đã đến với các anh em Tiểu đoàn 4 ở Quảng Ninh, Thái Bình. Đến với Bình cò, Quyến khợp, Bình cháo, Thân già, Hoạch lắp, Nhạ đại liên, Mão tham mưu….
Mai thùng sách này sẽ lên Bắc Giang với anh Nhương, anh Được, về Hải phòng với tụi thằng Đặc, Tuồi, Quyết, Hạnh, Sơn tức…
Anh em Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 ở Hà nội, Ninh Bình, Thanh Hoá xin đợi sau một vài hôm.
Xin lỗi các anh em, vì đã giao sách trước cho các bạn đọc. Bởi chúng ta là người trong cuộc, là những người đồng đội đã chung tay viết nên cuốn sách này nên đương nhiên hiểu quá rõ về nó, chậm vài hôm cũng không sao.
Thanks các anh em !