SÁM HỐI 3

SÁM HỐI 3…
Sinh nhật Fr. Lê Quang Uy.
Mình ít có giờ tham gia các hoạt động bên Dòng Chúa Cứu Thế, nhưng vẫn biết và mến phục nhau…
Kỷ niệm, có lần tình cờ ra Vũng Tàu, Cha Uy giảng, và nói rằng, nãy giờ nghe có bác gì chơi đàn hay quá…thôi thì không giảng nữa, mời bác dạo một bài đàn tùy ý, cho mọi người cầu nguyện…
Xin giới thiệu hôm nay bài Sám Hối 3, nói về Phúc âm, dụ ngôn một người tội lỗi không dám ngẩng mặt lên trời, vì biết rằng mình chẳng bằng ai và xin Chúa tha thứ…theo mình là một kiệt tác của Cha Uy, dù viết hơn 17 năm rồi mà vẫn còn mới như thường…
Trình bày: Gia Ân.
Happy Birthday! Và chúc Cha bình an…