Sao giá bên em làm cao hơn bên salon ABC

Sao giá bên em làm cao hơn bên salon ABC
Vậy ! Tại sao với cùng một loại gạo,cùng một loại nồi,cùng một loại nước lại có người nấu ra cháy,có người nấu ra nhão,có người nấu ra khô,nhưng cũng có người nấu ra cơm rất dẻo và thơm?
Tại sao với cũng một loại vải,cùng một loại máy khâu,cùng một loại chỉ lại có người may ra rộng,có người may ra chật, nhưng có người lại may ra phom ôm đẹp,tôn dáng.
Vậy vấn đề nằm ở đâu ah?do vật liệu hay do người nấu,người may?
Tương tự đối với làm tóc cũng vậy,cùng một loại mỹ phẩm nhưng mỗi người thợ lại tạo ra một chất lượng tóc khác nhau,kiểu dáng khác nhau.Mỹ phẩm tốt nhiều dưỡng hơn,an toàn hơn nhưng nó chỉ là điều kiện cần.Quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm,tư duy thiết kế và thẩm mỹ của người thợ.
Dùng mỹ phẩm tốt mà cắt xấu,nhuộm mầu đẹp nhưng không hợp với nước da,uốn đẹp nhưng không hợp với khuôn mặt ,độ tuổi thì cũng thành xấu.
Mỹ phẩm chỉ là công cụ hỗ trợ.Người thợ mới quyết định mái tóc đó xấu hay đẹp ,hợp hay không hợp.Sinh ra tóc đẹp hay xấu không phải lỗi của bạn .Nhưng chọn nhầm thợ tóc là lỗi của bạn.
Link tổng hợp mẫu tóc : https://goo.gl/c8ihE5
:Add: HOÀNG BÁCH HAIRSALON 286 TT Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh
☎️ : 02226.555.558