Sau một thời gian theo dõi các đề xuất và thảo luật các phương án đầu tư sân bay khu vực TP

Sau một thời gian theo dõi các đề xuất và thảo luật các phương án đầu tư sân bay khu vực TP.HCM, mình thấy đến thời điểm này các chuyên gia mắc bẫy nhà quản lý và chủ đầu tư hết. Thảo luận chính sách khoa học và khách quan là để đi đến phương án đầu tư tạo giá trị công, hiệu quả và tính công bằng cao nhất. Nhưng động cơ của người làm dự án là làm sao tiêu tiền được nhiều nhất. Để được vậy thì cần làm tất và quản lý quy trình sao cho cuối cùng là rơi vào thế là phải làm tất.
Tình trạng hiện nay: có làm sân bay Long Thành thì sớm nhất cũng phải 2020 mới triển khai xây dựng được. Vì Tân Sơn Nhất đã quá tải nên bắt buộc phải chi tiền để mở rộng Tân Sơn Nhất.
Có mở rộng Tân Sơn Nhất bây giờ thì đến 2025 cũng lại quá tải. Vì vậy, cũng chuẩn bị để đầu tư mới sân bay Long Thành luôn.
Vậy là làm cả hai: vừa mở rộng Tân Sơn Nhất (gần tỷ đô), vừa làm mới sân bay Long Thành (nhiều tỷ đô).
Chuyên gia đều có thể tự sướng. Người ủng hộ mở rộng TSN hay người ủng hộ xây mới Long Thanh đều có thể tuyên bố là ý của mình được nghe và thực hiện.