Sự kết nối vô cùng tuyệt vời của mình với Sonxay Luangoudom trong khoá học 3 ngày

Sự kết nối vô cùng tuyệt vời của mình với Sonxay Luangoudom trong khoá học 3 ngày , 2 đứa cùng năm sinh và cùng có ý tưởng mở chuỗi mỹ phẩm tại LÀO và cafe tại 2 nước. Đi học có những kiến thức và nhưng mối quan hệ mới thật tuyệt vời. Sonxay bất chấp địa lý giữa 2 nước muốn phát triển doanh nghiệp thì Đất nước LÀO không phải trở ngại ngừng bước chân học hỏi của Sonxay .
See Translation