Tâm sự của một con bạn

Tâm sự của một con bạn.
“Thấy mấy đứa thất tình than thở đau khổ, tao muốn nhào tới nắm đầu tát cho nó mấy bạt tai quá mày ạ.
Được yêu rồi thất tình là sướng chết mẹ rồi, còn tao nè, chưa từng được yêu… chưa từng được yêu chứ đừng nói chia tay…
Tao đớn đau lắm…”
Thương, thật thương.