Thằng tiểu quái Xuan Khai sắp lên 2 và món uống yêu thích là “diệu”

Thằng tiểu quái Xuan Khai sắp lên 2 và món uống yêu thích là “diệu”. Mỗi ngày 2 tiểu nhị nhận được 1980 lời yêu cầu rất cụ thể như sau:
“Khai uống diệu.
Ba dót diệu.
Dô. Ba cầm ny, mẹ uống. Dô.
Ba đi mua diệu.
Mẹ nấy tiền ba đi mua diệu. ”
Đây là loại diệu rất cay mà tiểu quái yêu thích.
Nếu lịch sử có tính lặp lại thì tiên tri rằng năm lên 3 thằng này sẽ thưa công an cho mẹ đi tù vì tội bán diệu giả :)) (ngày xưa 3t mẹ đã thưa chú công an cho cô giáo mẫu giáo bị bỏ tù rục xương)