[thay lời muốn nói]

[thay lời muốn nói]
Và đây là còm men thêm của mình:
He he thêm một cái nữa là trước đây em còn xem được những clip như sau:
– Cô đứng múa mất 5-10′, trò ngồi xem rồi sau đó gọi trò lên múa cùng và gọi đó là TPR =))
– Dạy học sinh nhỏ chưa biết gì mấy phonemic chart và gọi đó là học phonics đêr cải thiện phát âm và tạo tiền đề trước khi học tiếng Anh.
– Dạy học sinh các phươngg thức cấu tạo từ, tuy nhiên dạy tràng giang đại hải rồ bảo đó là… học viết :))

Nói chung, cơ bản là chọn sai phương pháp và hiểu lầm cơ chế học của trẻ và người lớn.