Theo kinh nghiệm của mình thì trai đẹp chỉ đẹp khi đừng quen biết

Theo kinh nghiệm của mình thì trai đẹp chỉ đẹp khi đừng quen biết, tiếp xúc.
Tiếp xúc rồi kiểu gì cũng thấy hết đẹp. Hoặc là vì ngu quá. Hoặc là dơ hoặc là vì hôi miệng không thì hôi nách, có khi lại rất vô dụng.
Thề luôn!
P/s: Ít khi share link trai đẹp. Nhưng anh này đẹp thật í! Không biết có hôi miệng không?