Theo sự thông báo và kể lại của 500 AE trên giới võ lâm

Theo sự thông báo và kể lại của 500 AE trên giới võ lâm
Trận chiến hôm qua trên đỉnh Quang Minh chỉ còn lại hai môn phái chí tôn võ lâm chưa phân thắng bại là: Võ Đang và Thiếu Lâm, còn lại Cái Bang bỏ của chạy lấy người (yếu), Nga My đầu hàng xin thua (nhục), Minh Giáo đã biết lực bất tồng tâm xin rút sớm ( yếu mà ra gió).
Vậy 18h ngày mai tại Hắc Mộc Nhai chỉ còn cuộc chiến sống còn giữa Võ Đang và Thiếu Lâm.
Đặc biệt sẽ có Trưởng môn đời thứ 3 của Võ Đang: Tống Thanh Thư con trai của Tống Viễn Kiều sẽ ghi nhận vào lịch sử