Tố giác tội phạm

Tố giác tội phạm ..
Khi các luật sư đang ăng ẳng cãi về dự luật là các luật sư phải tố cáo chính thân chủ của mình nếu biết đc người đó phạm tội nghiêm trọng …
Nào là ” vi phạm quyền luật sư” nào là ” bí mật thông tin ” bla blo
Nhưng các luật sư đéo nhớ rằng tội ” không tố giác tội phạm ” nó vô lương ở chỗ con phải tố cha,vợ phải tố chồng,anh phải tố em nếu người đó phạm tội …
Đến máu mủ ruột già còn phải chịu nữa là quan hệ tiền-tiền như luật sư và thân chủ …
Bớt bớt cái mồm lại đy các anh lật sư – cò chạy án hế hế hế …
Mà đéo hiểu sao mở mồm ra là các anh chị chửi 500 nghị sỹ cuốc hội là bù nhìn,ấy nhưng các anh chị lại chửi bới rất hăng khi có anh đại biểu bù nhìn nào đó bí bô ….