Tôi về nhà trễ và bố tôi hỏi: ”mày mới đi đâu về thế”

Tôi về nhà trễ và bố tôi hỏi: ”mày mới đi đâu về thế”
Tôi: ”Con vừa ở nhà bạn con về bố ạ”
Trước mặt tôi bố tôi lấy điện thoại ra gọi cho 10 đứa bạn thân của tôi.
4 đứa đầu nói: ”vâng thưa chú nó đã ở đây”
2 đứa sau: ”nó mới vừa về rồi chú”
3 đứa tiếp theo: ”Tụi con đang học nhóm ở đây nè chú, để con đưa đt cho nó nghe”
Thằng cuối cùng thì đi xa ra cả cây số và nói bằng giọng của tôi: ”vâng thưa bố, con nghe đây có chuyện gì không bố”
See Translation