Trả biết giống ai

Trả biết giống ai . Mẹ có bjo ngiêm túc thế đâu mà con nó lại ntn chứ
Điện tử ko zám chơi . Năm kia xếp thứ 2 trường . Năm ngoái tụt xuống thứ 3 thì sợ ….
năm nay lên thứ nhất rồi hãnh diện
Thế là lại sắp đến lúc mình được gặp nhau ròii đấy . Chuẩn bị nghỉ hè rồi ahihi . Mẹ chỉ thích nhất mùa hè . Mùa đc gặp con . Mùa kiếm tiền