Trong cả một đời

Trong cả một đời, con người ta chỉ yêu đúng một lần duy nhất, một người duy nhất.
Những lần còn lại, những người còn lại chỉ là thứ cảm giác “na ná tình yêu.”
Và nghiệt ngã thay, chỉ khi nằm xuống, trước lúc nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này, người ta mới biết được đâu là người duy nhất mình đã yêu, đâu là cuộc tình và đâu là những thứ na ná cuộc tình.
Đời cũng vậy mà người ta khổ…