Về quê đưa thủ trưởng đi công chuyện trên tỉnh

Về quê đưa thủ trưởng đi công chuyện trên tỉnh, thủ trưởng xách túi đàng hoàng mỗi tội quên không kéo khoá:))
Trong khi chờ đợi mời thủ trưởng vào vỉa hè trà đá:)
P/S: Đang đi trên đê Sóc Sơn, thủ trưởng bảo: Dừng, dừng! Tài xế quay sang hỏi: Dừng làm gì ạ? Tao đi đái cái (cười hì hì). Ý thủ trưởng là ý trời:) thế là tài xế đi thêm đoạn nữa đến quãng đê vắng không có làng, chỉ có bến sông, luỹ tre và con đò, phong cảnh thật hữu tình và đỗ lại cho thủ trưởng giải khuây:))
#quehuong
#giodonghunhut