Về quê

Về quê, cả ngày cứ xoay quanh bếp củi-sân giếng-sân phơi. Lúc nãy, vừa chuốt đũa cả bé, vừa hỏi bác Dự (đang đun nước) là ông ngoại cháu chắc hiền lắm nhỉ. Bác bảo ông hiền lắm, và cẩn thận lắm, cả Việt Nam không ai cẩn thận như ông. Đoạn, bác quay sang chỉ cái chạn, bảo cái này ông đo ông đóng, sắp xếp chỗ này để cái này chỗ kia để cái kia. Tự nhiên, mình thèm được gặp ông quá. Giá mà buổi tối mùa đông, ông cháu ngồi bên bếp củi, chuốt đũa tre…
Mình nằng nặc giữ lại tất cả những đồ ông đóng, khi nhà bà sửa mới không dùng nữa. Mình nhất định, nhất định sẽ làm lại một ngôi nhà mái ngói nền đất hoặc gạch đỏ, và đặt đồ của ông làm vào đúng chỗ của nó.
See Translation